ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

     На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” до Відділення військової підготовки приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

 - особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

 - військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років;

 - військовослужбовці військової служби за контрактом віком до 30 років.

 


      Кандидати до вступу з числа цивільної молоді, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту, та не мають військових звань офіцерського складу (для навчання за денною формою) подають заяву до районного (міського) військкомату за місцем проживання.

     Інші вступники, а саме: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу (денна форма навчання), військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які продовжили військову службу за новим контрактом та військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій (для навчання за денною формою) подають рапорт за підпорядкованістю. Усі зазначені категорії осіб подають документи в разом із заявою.

 

     У заяві вступник з числа цивільної молоді вказує:

 - прізвище, ім’я та по батькові;

 - рік, місяць і день народження;

 - поштовий індекс, адресу місця проживання та номер контактного телефону;

 - найменування обраного військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”);

 - обрану спеціальність навчання;

 - перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі оцінювання якості освіти.

 

     До заяви вступник додає:

 - автобіографію;

 - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 - шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3?4 см);

 - копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними правами (за наявності);

 - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);

 - три поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

 - копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”).

     Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

 

     У рапорті вступник (військовослужбовець) вказує:

 - військове звання;

 - прізвище, ім’я та по батькові;

 - займану посаду;

 - рік, місяць, день народження;

 - здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

 - найменування військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”);

 - обрану спеціальність навчання;

 - наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;

 - перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, якщо реєстрація була здійснена.

 

     До рапорту вступник (військовослужбовець) додає:

 - копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 - автобіографію, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримав поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить службу;

 - копію службової картки;

 - копію свідоцтва про народження;

 - копію паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації);

 - шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см, які завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, закладу);

 - довідку про проходження військової служби (витяг із послужного списку);

 - копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними правами (за наявності);

 - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);

 - три поштових конверти з марками.

         УСІ КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ПОДАЮТЬСЯ РАЗОМ З ОРИГІНАЛАМИ ДЛЯ ЇХ ЗАСВІДЧЕННЯ, БЕЗ ОРИГІНАЛІВ - НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

 

      Прийом здійснюється за результатами:

1. Вступних випробувань з математики та української мови;

2. Професійно-психологічного відбору;

3. Оцінювання рівня фізичної підготовки;

4. Медичного огляду.

   (таблиці із нарахуванням балів для складання рейтенгів можна розглянути завантаживши правила прийому)

      Мінімальний бал ЗНО - 100 балів.

 

     Усі копії документів мають бути завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримав поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить службу.

      Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії відділення військової підготовки. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Відбіркової комісії відділення військової підготовки безпосередньо під час її прийняття.

 


  

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  

 

 

    Початок прийому документів від кандидатів до вступу з числа цивільної молоді до районного (міського) військкомату за місцем проживання з 01 січня 2020 року;

     Закінчення прийому документів від кандидатів до вступу з числа цивільної молоді (денна форма навчання) до районного (міського) військкомату за місцем проживання 01 липня 2020 року;

     Терміни подачі рапортів на вступ за підпорядкованістю військовослужбовців Збройних Сил України 01 січня – 01 квітня 2020 року;

     Термін подачі вступником заяви, як виняток,  безпосередньо начальнику відділення військової підготовки у випадку, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до відділення військової підготовки відсутня або вже виконана до 01 серпня 2020 року;

     Термін прийому документів кандидатів на навчання від військкоматів до 01 серпня 2020 року;

     Початок прийому заяв, особових справ та документів Відбірковою комісією відділення військової підготовки до 01 серпня 2020 року;

     Закінчення прийому заяв, особових справ та документів Відбірковою комісією відділення військової підготовки 09 серпня 2020 року;

     Вступні випробування (психологічне обстеження, оцінка рівня фізичної підготовленості, медичний огляд)  10 – 17 серпня 2020 року;

     Проведення конкурсу сертифікатів, вступних екзаменів (іспитів) 10 – 17 серпня 2020 року;

     Оприлюднення рейтингового списку вступників 18 серпня 2020 року.

  

     Гарантії під час навчання у

Відділенні військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту

Національного університету “Одеська морська академія”:

 

-безоплатне навчання за рахунок державного бюджету з подальшим проходженням служби на кораблях Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

-гарантоване грошове забезпечення;

-безкоштовне речове забезпечення;

-безкоштовне продовольче забезпечення;

-безкоштовне медичне обслуговування;

-безкоштовне проживання у гуртожитку;

-дві канікулярні відпустки на навчальний рік;

-обов’язкове працевлаштування з достойним грошовим забезпечення після закінчення навчання.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту

Національного університету “Одеська морська академія” у 2020 році

     

pravila-priyomu-2020-pdf.pdf [466,29 Kb] (cкачиваний: 69)

 

 

скачать софт Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того